Avancerad sökning

Compare Listings

Hur går det det till att köpa en fastighet på Mallorca?

Innan du börjar leta är det viktigt att se till att du har finansieringen redo. Behöver du information om detta är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till.

När du har hittat en bostad som du vill gå vidare med är det rekommenderat att anlita en pålitlig advokat som kan, tillsammans med mäklaren, hjälpa dig igenom processen.

Det första steget är alltid att lägga ett bud. När budet sedan har blivit accepterat av säljaren förbereds ett “köpeavtal”. När budet sedan har blivit accepterat av säljaren förbereds ett “köpeavtal”. I samband med signeringen av detta avtal krävs vanligtvis att du betalar in 10% av hela köpeskillingen i handpenning och därmed låser dig till affären.

Om köparen inte fullföljer försäljning fastigheten kommer normalt sätt inte handpenningen att återbetalas. Om säljaren drar sig ut, måste de normalt vis återbetala handpenningen plus ytterligare 10% av köpeskillingen. Vanligtvis är det köparens advokat som förbereder kontraktet av köpeavtalet och samtidigt ser till att allt dokument är i ordning och att det inte finns några lån, avgifter och/ eller skatter som är obetalda.

-Obs, när man köper en nybyggnation på planritning krävs det ofta betalningar i olika steg.

Innan du tar över lägenheten måste allt pappersarbete och alla dokument vara redo. Följande behöver du för att fullfölja köpet av en fastighet:

-Ansöka om ett så kallat NIE / skattenummer som en utländsk köpare. (Kontakta oss för att få mer information kring detta).

– Ett spansk bankkonto. Den slutliga transaktionen görs i Spanien hos en notarie. Pengarna måste därför överföras till ditt spanska bankkonto i god tid innan du tillträder bostaden.

Tillträdet:

Alla dokument som skall representeras måste vara i ordning innan tillträdet annars kommer försäljningen inte att gå igenom.

Om du är osäker på att du kan närvara på tillträdesdagen kan du ge till exempel din advokat en fullmakt för att agera i ditt namn.

Kostnader vid köp av en fastighet:

Det tillkommer totalt cirka 10-14% i avgifter och skatter av köpeskillingen. Summan varierar beroende på om du köper en nybyggnation (vilket är dyrare), priset på fastigheten eller om du använder advokat eller ej. priset på fastigheten eller om du använder advokat eller ej. Vi rekommenderar alltid våra kunder att använda en advokat och vi självklart ge rekommendationer.

Vad är de skatter och avgifter jag betalar för?

Överlåtelseskatt: (vid köp av så kallade “andrahandsbostäder”) Skattesatsen kommer att förändras beroende på köpeskillingen. Den är på mellan 8% och 11%

Obs: Om en garageplats inte är ansluten till fastigheten skattas den separat

Moms – mervärdesskatt (IVA); gäller endast vid köp av nybyggnation. Just nu är det 10% på köpeskillingen.

Stämpelskatt; normalt sätt cirka 1,2% av köpeskillingen.

Advokatkostnader: är normalt 1% + moms av köpeskillingen.

-Obs: Vissa advokater kan ha en minimum avgift på cirka 2500-3000 euro + moms.

En fastighetsbesiktning krävs inte men rekommenderas framförallt om du köper ett fristående hus. Kostnaden varierar beroende på fastighet och vad som skall undersökas. En ungefärlig summa är mellan 1000-2000 euro.

Kostnader / skatter under tiden du äger en fastighet:

Fastighetsskatt (IBI): Årlig fastighetsskatt. Beloppet beror på kommunen och baseras på fastighetsskattens värde. Beloppet beror på kommunen och baseras på fastighetsskattens värde. Skatt är utfärdad av stadshuset.

Sophämtning (Basura): Kostar varierar men normalt mellan 100 och 200 euro per år beroende på storleken på fastigheten.

Förmögenhetsskatt: varierar berende på storlek

Inkomst skatt för utländska medborgare: En skattedeklaration måste presenteras varje år av alla utländska medborgare på Mallorca.

Open chat