Avancerad sökning

Compare Listings

Sälja fastighet

Om du vill sälja din fastighet, så är du i goda händer. Vi har nästan 10 års erfarenhet av att sälja fastigheter på Mallorca.

Hur arbetar vi?

Marknadsföring, med egen hemsida, internationella webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier.

Visningar, schemalagda eller/eller spontana visningar. Vi tar gärna hand om en nyckeln för dig för att göra visningarna enklare och smidigare.

Dokumentation. Vi hjälper gärna till att sortera ut din dokumentation som du behöver för att slutföra försäljningen. Kontakta oss för mer information om dessa viktiga dokument.

Exklusiva försäljningskontrakt. Du kan välja om du vill arbeta med en eller flera mäklare. Vi rekommenderar dock inte att arbeta med för många, eftersom du kan överexponera din fastighet.

Att sälja en fastighet är inte lätt, men vi försöker göra hela säljprocessen trygg och smidig. Innan vi tar åt oss ett nytt uppdrag, upplyser vi dig om marknadssituationen och vad ett realistiskt pris skulle vara för just din bostad. Det är viktigt båda parter är överens om pris och är medvetna om den tid det kan ta för att sälja fastigheten.

Vilka skatter måste jag betala vid en försäljning av min bostad?

-Plusvalía Municipal: Varier beroende på fastighet, hur länge du ägt bostaden osv. Kontakta oss för mer info.

-Kapitalvinstskatt: Varierar beroende på om du är bosatt eller inte. Kontakta oss för mer info.

-Om en begagnad bostad säljs av någon som inte är resident måste 3% av köpeskillingen hållas inne av till exempel den advokat som representerar köparen. Beloppet måste betalas in till den spanska skattemyndigheten i säljarens namn. Denna skatt är för en eventuell kapital vinst skatt. Denna skatten är en eventuell reavinstskatt. Om ni som säljare inte har gjort någon vinst kan ni begära tillbaka pengarna.

Vilka dokument och kostnader måste jag ha inför en försäljning av min bostad?

-Passkopior och kopia på NIE nr. (DNI för spanska ägare)

-Kopia på senaste vatten, el och gasräkningarna.

-Kopia på senaste fastighetsskatten (IBI)

-Kopia på senaste sopavgiften (Basura)

-Bygglov vid renovering

-Vid nybyggnation behöver ni även presentera ett slutbesiktningsbevis.

-Mäklararvode: normalt 5 + moms (IVA)

-Advokatkostnader: normalt ca 1% (+ moms 21% (IVA) )

-Energicertifikat: cirka 80-300 euro beroende på fastigheten.

-Boendecertifikatet (Cedula de habitabilidad): cirka 100-200 euro beroende på fastighet

-Uppsägning av lån: kontakta din bank

Vänligen kontakta oss på [email protected] om du har ytterligare frågor.